BIG InfoMonitor - Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółka Akcyjna

BIG InfoMonitor to tak naprawdę skrót od Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor jednej z największych firm zbierającej, gromadzącej i przetrwarzającej dane na temat kredytobiorców i podmiotów gospodarczych na terenie Polski i nie tylko.

KBIG - Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej

KBIG to tak naprawdę skrót, którego rozwinięcie to Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej. Jest to rejestr, którzy tworzy a w zasadzie gromadzi rozmaite informacje o podmiotach gospodarczych.

KRD BIG - Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Jeden z trzech najbardziej znanych rejestrów długów na rynku. Krajowych Rejestr Długów - Biuro Informacji Gospodarczej. Działa od roku sierpnia roku 2003.

ERIF BIG - ERIF Biuro Informacji Gospodarczej

ERIF to jeden z bardziej istotnych rejestrów branych pod uwagę przy ocenie wiarygodności finansowej i kredytowej zarówno osób fizycznych chcących zaciągać zobowiązania jak i osób prawnych - przedsiębiorstw, które chcąc zaciągnąć różnego rodzaju zobowiązania.

ZBP - Związek Banków Polskich

To w istotnie skrót od nazwy instytucji prowadzącej rejestr ZBP oznacza zatem Związek Banków Polskich. Istnieje również rejestr od dłużnikach prowadzony przez tę instytucję - o nazwie System Wymiany Informacji Związku Banków Polskich - być może ze względu na tak długą nazwę na określanie tego właśnie rejestru częściej używany jest skrót odpowiadający tak naprawdę nazwie instytucji, która prowadzi ten rejestr i analizuje zgromadzone w ten sposób dane o klienta.

BIK - Biuro Informacji Kredytowej

BIK to jeden z największych i najbardziej popularnych rejestrów dłużników w Polsce. Skrót to rozwinięcie nazwy Biuro Informacji Kredytowej. Jest to jeden z najbardziej popularnych rejestrów - istniejący w świadomości większości Polaków a przez swoją popularność także bardzo często wykorzystywany przez instytucje finansowe czy pożyczkowe.