ZBP - Związek Banków Polskich

To w istotnie skrót od nazwy instytucji prowadzącej rejestr ZBP oznacza zatem Związek Banków Polskich. Istnieje również rejestr od dłużnikach prowadzony przez tę instytucję - o nazwie System Wymiany Informacji Związku Banków Polskich - być może ze względu na tak długą nazwę na określanie tego właśnie rejestru częściej używany jest skrót odpowiadający tak naprawdę nazwie instytucji, która prowadzi ten rejestr i analizuje zgromadzone w ten sposób dane o klienta.

BIK - Biuro Informacji Kredytowej

BIK to jeden z największych i najbardziej popularnych rejestrów dłużników w Polsce. Skrót to rozwinięcie nazwy Biuro Informacji Kredytowej. Jest to jeden z najbardziej popularnych rejestrów - istniejący w świadomości większości Polaków a przez swoją popularność także bardzo często wykorzystywany przez instytucje finansowe czy pożyczkowe.