ERIF to jeden z bardziej istotnych rejestrów branych pod uwagę przy ocenie wiarygodności finansowej i kredytowej zarówno osób fizycznych chcących zaciągać zobowiązania jak i osób prawnych - przedsiębiorstw, które chcąc zaciągnąć różnego rodzaju zobowiązania.

ERIF BIG - ERIF Biuro Informacji Gospodarczej

Aktualnie - to jest od roku 2016 nazwa tego rejestru została zmieniona na ERIF Biuro Informacji Gospodarcze BIG S.A. Firma prowadząca rejestr została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - KRS - z numerem 0000 182 408. Aktualnie prezesem tej firmy jest Pani Edyta Szymczak natomiast firma została założona z kapitałem zakładowym wynoszącym ponad cztery i pól miliona polskich złotych. Początkowo - w roku 2003 firma funkcjonowała pod nazwą KSV BIG - potem nazwa została zmieniona w roku 2009 na Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej by ponownie w roku 2016 zmienić nazwę na podaną powyżej aktualnie funkcjonującą nazwę. Początkowo firma KSV BIG należała do firmy KreditSchutz - firmy austriackiej, która swoje udziały przekazała - sprzedała w roku 2007 Grupie Kapitałowej KRUK.

Firma jest członkiem również Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych - zgromadzenia, stowarzyszenia firm tego typu w ramach, to którego stowarzyszenia firmy tworzą różne inicjatywy społeczno - gospodarcze - miedzy innymi działają n rzecz edukacji finansowej prowadząc takie inicjatywy jak rozwój świadomego portfela inwestycyjnego czy świadomego oszczędzania czy to na przyszłość czy też w celu tworzenia poduszki finansowej na przyszłość. Podobnie jak inne rankingi tego typu zawiera on informacje zarówno pozytywne jak i negatywne o potencjalnych klientach dla banku.

Natomiast w przeciwieństwie do innych tego typu rejestrów dane pozytywne są tutaj umieszczane na wniosek kredytobiorcy  -  nie tak jak w przypadku na przykład Biura Informacji Kredytowej. Ostatecznie wynika z tego fakt, że w rejestrze ERIF znacznie więcej znajduje się informacji na temat niespłaconych zobowiązań - w tej chwili już ponad 1 000 000 natomiast mnie - zaledwie około 2 tysięcy jest informacji na temat zobowiązań zaciągniętych przez kredytobiorców, którzy uczciwie spłacali swoje zobowiązanie. Ciekawostką oraz świadectwem jakości tego rejestru jest fakt, że firma KRUK będąca właścicielem tego rejestru zobowiązała się do zlecania niezależnego audytu firmom audytorskim, które na bieżąco - raz na kwartał - przeprowadzona jest w zakresie kompletności oraz wiarygodności zapisywanych oraz analizowanych w rejestrze ERIF.

Według stanu na rok 2012 łącznie ilość długów wpisanych do tego rejestru wynosiła ponad 1 milion długów a łączna ilość wpisanych do tego rejestru zobowiązań wyniosła prawie 5 miliardów polskich złotych. Podobnie jak inne rejestry również i ten udostępnia swoje dane bankom i instytucjom pożyczającym pieniądze wszelkiego typu oraz różnym przedsiębiorstwom - w tym przypadku rejestr jest jednak własności prywatnej firmy KRUK - która sama zajmuje się windykacjami - jest aktywnym graczem na tym rynku także z jednej strony korzysta z gromadzonych w tym rejestrze danych do zwiększania skuteczności swojej działalności - z drugiej zaś strony sprzedaje dane, które zgromadziła także innym podmiotom - dodatkowo zyskując na tworzeniu tego rejestru funkcjonuje to w ten sposób od roku 2007 kiedy to właśnie Grupa Kapitałowa Kruk przejęła ten rejestr od austriackiej firmy, która zajmowała się jego prowadzeniem aż do tego momentu i wtedy właśnie postanowiła go przekazać (sprzedać) w ręce firmy, która zajmuje się między innymi prowadzeniem czynności windykacyjnym na Polskim rynku choć to oczywiście zaledwie część działalności prowadzonej przez tę grupę kapitałową.

Hodnocení kategorie 4.5
ERIF BIG - ERIF Biuro Informacji Gospodarczej Oceny odwiedzających 4.2/5 z 10 głosów.

Szybka pożyczka Creditronreklama

Niezawodne Pożyczki

5000
Kwota 100 zł - 5 000 zł
RRSO 0 %
Okres 1 - 30 dni
3000
Kwota 300 zł - 3 000 zł
RRSO 0 %
Okres 7 - 30 dni
5000
Kwota 100 zł - 5 000 zł
RRSO 0 %
Okres 1 - 60 dni
1800
Kwota 100 zł - 1 800 zł
RRSO 7,77 %
Okres 7 - 30 dni
7500
Kwota 100 zł - 7 500 zł
RRSO 0 %
Okres 1 - 61 dni