To w istotnie skrót od nazwy instytucji prowadzącej rejestr ZBP oznacza zatem Związek Banków Polskich. Istnieje również rejestr od dłużnikach prowadzony przez tę instytucję - o nazwie System Wymiany Informacji Związku Banków Polskich - być może ze względu na tak długą nazwę na określanie tego właśnie rejestru częściej używany jest skrót odpowiadający tak naprawdę nazwie instytucji, która prowadzi ten rejestr i analizuje zgromadzone w ten sposób dane o klienta.

ZBP - Związek Banków Polskich

Z systemem o długach powiązane są także inne systemy prowadzone przez Związek Banków Polskich takie jak rejestry skradzionych pojazdów czy innych bardzo znany rejestr jakim jest system Dokumenty Zastrzeżone. Na stronie Związku Banków Polskich można pobrać informacje na temat dłużników i informacji o nich w rejestrze. Każda osoba fizyczna może skorzystać z możliwości pobrania informacji na swój temat - po wypełnieniu odpowiedniego wniosku na stronie - choć trzeba tu zaznaczyć, że trzeba w tej sytuacji oświadczyć, że informacja taka będzie używana tylko do użytku własnego nie związany w żaden sposób z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dane w tym rejestrze prowadzone i gromadzenie w tej chwili na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów, które zadecydowało, że należy gromadzić tego typu dane w celu możliwości szybkiego oceniania zdolności kredytowej potencjalnych oraz aktualnych klientów a także równocześnie tworzenia odpowiedniej rezerwy na ryzyko w banku analizując przy pomocy tego rejestru portfel klientów w banku i na ten podstawie ocenić ryzyko związane z udzieloną danemu klientowi pożyczką, kredytem. W tej chwili system dysponuje informacjami na temat ponad 2,2 milionów kredytobiorców, którzy mają zobowiązania wobec banków biorących udział w tym systemie.

Warunkiem - czy też może sankcją by dostać się do tego rejestru jest posiadanie zobowiązań wobec banków na minimum 200 złotych polskich w przypadku klientów indywidualnych oraz 500 złotych polskich w przypadku gdy zobowiązanie jest po stronie przedsiębiorcy. Na stronie Związku Banków Polskich można znaleźć bardzo wiele dodatkowych informacji na temat tego w jaki sposób można dostać się do rejestru - są przygotowane wnioski, które należy wypełnić w przypadku gdy chcemy pobrać dane z rejestru. Można także znaleźć ciekawe informacje na temat tego jak rozwijał się ten rejestr - to znaczy ile danych było gromadzonych w poszczególnych latach. Bardzo imponujące jest to gdy zobaczymy, że w pierwszym roku rejestru było zaledwie 8000 danych - było to roku 1992 natomiast teraz jak już zostało wspomniane w tym opracowaniu tych danych jest ponad 2 miliony i 200 tysięcy danych na temat klientów banku posiadających przeterminowane zobowiązania. Głównym zadaniem tego rejestru jest podobnie jak w przypadku innych rejestrów tego typu na przykład bardzo znanego patronowanego również przez Polski Związek Banków - Biura Informacji Kredytowej - zadaniem tego też jest jak najszybsze dostarczenie bankom informacji scoringowej by mogły szybko ocenić czy należy danemu klientowi bądź potencjalnemu klientowi udzielić pożyczki oraz do jakiej grupy ryzyka należy zakwalifikować klienta przy gromadzeniu rezerw na ryzyko czy ewentualnie przy udzielaniu kredytu - jaką marże powinno się zastosować wobec klienta by zdyskontować ryzyko związane na przykład z jego negatywną dotychczasową historią kredytową. Oczywiście w najprostszym rozumieniu dane te służą często tak naprawdę binarnej odpowiedzi (czyli tak naprawdę odpowiedzi typu tak, nie) czy należy danemu klientowi składającemu wniosek udzielić pożyczki biorąc pod uwagę jego przeszłość kredytową.

Hodnocení kategorie 4.5
ZBP - Związek Banków Polskich Oceny odwiedzających 4.2/5 z 6 głosów.

Szybka pożyczka Creditronreklama

Niezawodne Pożyczki

10000
Kwota 2 000 zł - 10 000 zł
RRSO 10 %
Okres 12 - 24 mies.
6000
Kwota 100 zł - 6 000 zł
RRSO 0 %
Okres 7 - 30 dni
1000
Kwota 100 zł - 1 000 zł
RRSO 20 %
Okres 0
150000
Kwota 1 000 zł - 150 000 zł
RRSO 6,47 %
Okres 84 miesięcy
7500
Kwota 100 zł - 7 500 zł
RRSO 9,73 %
Okres 10 - 365 dni
5000
Kwota 100 zł - 5 000 zł
RRSO 0 %
Okres 0
3000
Kwota 300 zł - 3 000 zł
RRSO 0 %
Okres 7 - 30 dni
3600
Kwota 100 zł - 3 600 zł
RRSO 10,99 %
Okres 7 - 30 dni
5000
Kwota 1 200 zł - 5 000 zł
RRSO 10 %
Okres 0
5000
Kwota 500 zł - 5 000 zł
RRSO 0 %
Okres 1 - 30 dni