BIK to jeden z największych i najbardziej popularnych rejestrów dłużników w Polsce. Skrót to rozwinięcie nazwy Biuro Informacji Kredytowej. Jest to jeden z najbardziej popularnych rejestrów - istniejący w świadomości większości Polaków a przez swoją popularność także bardzo często wykorzystywany przez instytucje finansowe czy pożyczkowe.

BIK - Biuro Informacji Kredytowej

Rejestr jest tworzony zarówno przez instytucje bankowe komercyjne prywatne, przez banki państwowe czy także wszelkiego rodzaju banki spółdzielcze. Charakterystyczną cechą tego rejestru, jest to, że jak sama nazwa wskazuje nie jest to tylko rejestr dłużników ale tak naprawdę biuro informacji kredytowej wszelkiego typu - do tego rejestru wpływają więc także informacje pozytywne - czyli informacja do rejestru trafia również w przypadku gdy kredyt jest spłacany w pewni poprawnie. Oznacza to, że jest tym rejestrze bardzo wiele informacji - także osoby, które nie mają problemu ze spłatami swoich zobowiązań kredytowych mogą znaleźć w Biurze Informacji Kredytowej informacje na temat swoich zobowiązań oraz tego, że są spłacane terminowe - to duże wsparcie dla banków i innych instytucji udzielających pożyczek w przypadku gdy chcą zbudować tak zwany scoring danego klienta w celu zdecydowania o wielkości udzielanej pożyczki oraz oczywiście przede wszystkim na temat tego czy pożyczka w ogóle powinna zostać udzielona. Początki tego rejestru sięgają roku 1991 kiedy to Związek Banków Polskich - instytucja zajmująca się prowadzeniem tego rejestru zaczęła rejestrować dłużników, którzy czasowo nie wywiązywali się z zaciągniętych przez siebie zobowiązań choćby nawet były to czasowe niedyspozycje. Ważnym etapem w rozwoju tego rejestru był moment kiedy Polski Nadzór Bankowy zdecydował się zezwolić bankom na wymianę informacji między bankami w celu osiągania właśnie danych tego typu o swoich klienta. W tej chwili w systemie bierze udział ponad 650 różnych banków mający w Polsce ponad 16 000 tysięcy placówek - także baza budowanych informacji jest naprawdę olbrzymia.

Istnieją również chwilówki bez kontroli BIK.

Faktycznie istotną - oraz bardzo znaną - kwestią w przypadku BIK jest tak zwany scoring. Jego formuła jest oparta na formule matematycznej biorącej pod uwagę bardzo wiele różnych czynników i ostatecznie na podstawie wszystkich tych czynników wystawiana jest jedna, łączna ocena, której wartość dla każdego kredytobiorcy zawiera się w przedziale punktowym od 192 punktów do 631 punktów - co jest wartością maksymalną w tej metodologii matematycznej. Dzięki szybkiemu dostępowi do tego systemu banki, SKOKI, oraz inne instytucje finansowe mogą szybko wstępnie przeprowadzać analizę wiarygodności kredytowej i kwalifikować swoich potencjalnych klientów do grup, na podstawie których można zastanawiać się nad dalszą częścią postępowania. Warto wspomnieć, że tak naprawdę każda osoba indywidualna ale oczywiście także firma może zawnioskować do Biura Informacji Kredytowej o informacje na swój temat, które przygotowywane są właśnie w postaci wyciągu różnych spłacanych i niespłacanych zobowiązań oraz informacji o scoringu. Wniosek do Biura Informacji Kredytowej można także odpytując o kogoś innego - tak właśnie jak robią to banki czy instytucje finansowe gdy składamy wniosek o pożyczkę czy kredyt - jednak w takim przypadku instytucja musi posiadać umowę z Biurem Informacji Kredytowej a przede wszystkim mieć zgodę klienta, którego dotyczy zapytanie i jego zgodę na przetwarzanie danych otrzymanych z Biura Informacji Kredytowej.

Hodnocení kategorie 4.5
BIK - Biuro Informacji Kredytowej Oceny odwiedzających 4.2/5 z 7 głosów.

Szybka pożyczka Creditronreklama

Niezawodne Pożyczki

10000
Kwota 2 000 zł - 10 000 zł
RRSO 10 %
Okres 12 - 24 mies.
200000
Kwota 1 000 zł - 200 000 zł
RRSO 9,99 %
Okres 6 - 120 miesięcy
10000
Kwota 100 zł - 10 000 zł
RRSO 22,09 %
Okres 1 - 30 dni
7500
Kwota 100 zł - 7 500 zł
RRSO 9,73 %
Okres 10 - 365 dni
10000
Kwota 300 zł - 10 000 zł
RRSO 0 %
Okres 15 dni - 48 mc.
5000
Kwota 100 zł - 5 000 zł
RRSO 0 %
Okres 1 - 30 dni
5000
Kwota 500 zł - 5 000 zł
RRSO 0 %
Okres 7 - 30 dni
3000
Kwota 100 zł - 3 000 zł
RRSO 0 %
Okres 15 - 30 dni
50000
Kwota 1 000 zł - 50 000 zł
RRSO 4,41 %
Okres 0
5000
Kwota 300 zł - 5 000 zł
RRSO 0 %
Okres 14 - 30 dni
1800
Kwota 100 zł - 1 800 zł
RRSO 7,77 %
Okres 7 - 30 dni
10000
Kwota 2 000 zł - 10 000 zł
RRSO 10 %
Okres 12 - 24 miesięcy
4000
Kwota 100 zł - 4 000 zł
RRSO 0 %
Okres 1 - 30 dni
7000
Kwota 500 zł - 7 000 zł
RRSO 0 %
Okres 5 - 30 dni
200000
Kwota 500 zł - 200 000 zł
RRSO 9,99 %
Okres 3 – 120 mies.
10000
Kwota 3 100 zł - 10 000 zł
RRSO 5 %
Okres 3 – 24 mies.