Regulamin świadczenia usług

Porównywarka coolfinance.pl (zwana dalej „Serwisem”) administrowana jest przez double technology s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha – Michle, 140 00, VAT CZ08695717 (zwaną dalej „Administratorem”).

Witryna nie zawiera umów ani linków do firm bankowych lub kredytowych. Strona internetowa dokonuje jedynie recenzji firm kredytowych i pożyczkowych oraz oferuje reklamy na swojej stronie internetowej. Witryna nie zapewnia żadnych porad finansowych ani żadnych powiązanych usług. Witryna nie gromadzi żadnych danych dotyczących interesów użytkowników w związku z pożyczkami lub kredytami.

Administrator nie jest własnością ani nie podlega żadnym instytucjom finansowym, bankom ani agencjom kredytowym. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do żadnych instytucji finansowych.

Programy partnerskie

Operator nie współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak banki, firmy ubezpieczeniowe, kredytowe i leasingowe. Najlepszym sposobem ustalenia kosztu i całkowitej ceny pożyczek przy porównywaniu pożyczek jest reprezentatywny przykład na odpowiedniej stronie internetowej.

Niektóre z naszych powiązanych firm działają na podstawie marketingu afiliacyjnego i zawierają linki partnerskie przekierowujące do stron internetowych osób trzecich. W takim przypadku za przetwarzanie danych osobowych odpowiedzialna jest strona trzecia. Otrzymujemy wynagrodzenie za działania reklamowe, które różni się w zależności od rodzaju kampanii afiliacyjnej. Korzystając z linku partnerskiego, odwiedzający nie jest zobowiązany do ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.

Wyłączenie odpowiedzialności

Dbamy o aktualność informacji w Serwisie, jednak ze względu na częste zmiany stawek i warunków ofert niektóre dane dotyczące produktów finansowych mogą być nieaktualne. Na podstawie informacji od podmiotów trzecich lub zgłoszeń od Państwa natychmiast rejestrujemy zmiany w systemie. Jednak to po Państwa stronie leży sprawdzenie warunków, cen, wysokości odsetek, terminu zapadalności i innych informacji bezpośrednio u danego podmiotu, zanim sfinalizujecie Państwo transakcję. Decydując się na skorzystanie z usługi, zgadzacie się Państwo wziąć za to pełną odpowiedzialność. Roszczenia z tytułu szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych korzystaniem z informacji zawartych w serwisie oraz sporów wniesionych przeciwko double technology s.r.o., jako Administratorowi Serwisu, nie będą rozpatrywane przez sąd.

Brak odpowiedzialności Administratora

Administrator nie jest dostawcą żadnych produktów finansowych i nie ponosi odpowiedzialności za spory pomiędzy podmiotami trzecimi i ich klientami. Stanowczo odradzamy użytkownikom w złej sytuacji finansowej ubiegania się o pożyczkę. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane naruszeniem umów pomiędzy tymi dwoma stronami. Operator nie ponosi odpowiedzialności za recenzje osób odwiedzających Serwis zamieszczone w treści oferty. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich komentarzy bez uprzedniego powiadomienia.

Ochrona danych użytkowników

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679. Administratorem danych jest Administrator Serwisu, double technology s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha - Michle, 140 00, VAT CZ08695717. Informacje takie, jak Państwa imię, adres email i adres IP przechowywane są na zabezpieczonych serwerach na terytorium Unii Europejskiej. Przetwarzane dane w żadnym wypadku nie są przekazywane osobom trzecim. O ile nie ustalono inaczej, wszystkie dane przechowywane są maksymalnie przez okres dwóch lat.

Dostęp do danych przechowywanych na naszym serwerze

Podczas odwiedzin Serwisu, nasz serwer przechowuje dane techniczne dotyczące dostępu użytkownika (strona internetowa, typ przeglądarki i jej wersja, system operacyjny urządzenia, adres odsyłacza, adres IP i datę złożenia wniosku). Dane dostępowe pozwalają nam na tworzenie raportów statystycznych i monitorowanie bezpieczeństwa Serwisu. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnych osób.

Formularz kontaktowy

W przypadku zapytania przesłanego za pomocą naszego formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe zgodnie z niniejszymi zasadami. Dane nie będą ujawniane osobom trzecim i zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu sprawy.

Serwisy społecznościowe

Serwis powiązany jest z portalami społecznościowymi Facebook i Twitter. Podczas odwiedzin Serwisu żadne Państwa dane nie są przekazywane tym firmom. Informacje odnośnie polityki prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych możecie Państwo znaleźć poniżej:

Prawo do informacji i inne prawa użytkowników Serwisu

Jako użytkownicy Serwisu, oprócz dostępu do informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych, mają Państwo również prawo do uzyskania informacji o tym, które Państwa dane są przechowywane, w tym prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania takich danych. Możecie Państwo także w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zażądać usunięcia już zapisanych danych lub złożyć skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Pradze. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych zapytań zapraszamy do kontaktu z nami.

Email: info@coolfinance.pl

double technology s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha - Michle, 140 00, VAT CZ08695717

Oprócz plików cookie dostęp do naszej strony internetowej i korzystanie z naszych usług jest całkowicie anonimowy. W zwykłych okolicznościach nie musimy przetwarzać twoich danych osobowych w celu świadczenia naszych usług i nie zbieramy twoich danych, takich jak twoje imię, nazwisko lub jakiekolwiek dane dotyczące usług finansowych, które badałeś na naszej stronie internetowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzanych przez nas plikach cookie, zapoznaj się z informacjami [tutaj].

O ile nie postanowiono inaczej, wszystkie dane są przechowywane przez maksymalny okres dwóch lat.

Pliki Cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe tworzone przez Państwa przeglądarkę do przechowywania danych technicznych. Zawarte w nich informacje są kompletnie anonimowe, przez co niemożliwe jest skojarzenie ich z żadnymi konkretnymi danymi osobowymi. Cookies mogą zostać w łatwy sposób usunięte z Państwa przeglądarki lub ich tworzenie może zostać wyłączone w ustawieniach przeglądarki. Cookies pozwalają nam na analizę zachowania użytkowników na naszej stronie i udoskonalanie naszych usług na ich podstawie.

Narzędzia Google Analytics

Do analizy liczby odwiedzających nasz Serwis używamy usługi Google Universal Analytics, obsługiwanej przez Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanego dalej "Google"). Podczas wizyty na stronie internetowej uruchamiany jest prosty kod Google, który wysyła pewne dane (liczba przeglądanych stron internetowych, czas spędzony na stronie internetowej, rodzaj urządzenia, czas trwania wizyty w sieci, przybliżona lokalizacja urządzenia) anonimowo do tej usługi. O zasadach ochrony danych osobowych Google możecie Państwo przeczytać tutaj. Monitorowanie może zostać całkowicie wyłączone w ustawieniach Państwa komputera.

Google Adsense

Aby czerpać korzyści finansowe z ruchu na naszej stronie internetowej, korzystamy z Google Adsense, obsługiwanego przez Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanego dalej "Google"). Podczas wizyty na stronie internetowej uruchamiany jest prosty kod Google, który wyświetla ogłoszenia reklamowe. O zasadach ochrony danych osobowych Google możecie Państwo przeczytać tutaj.

Pliki cookies partnerów afiliacyjnych

Administrator Serwisu wykorzystuje przede wszystkim łącza afiliacyjne partnerów afiliacyjnych (zwane dalej „sieciami”). Te międzynarodowe sieci afiliacyjne zrzeszają właścicieli witryn internetowych (nas) i różnych dostawców usług (podmioty trzecie). Serwis wyświetla elementy promocyjne podmiotów trzecich jako pośrednik, za pomocą sieci. W ten sposób użytkownik Serwisu może zamówić produkt finansowy, a my otrzymujemy prowizję za realizację celów stron trzecich. Prowizja jest jednym ze źródeł dochodu naszego Serwisu. Wypłacana jest niezależnie od całkowitej ceny produktu zamówionego przez użytkownika i nie może mieć wpływu na cenę. Prowizja jest odnotowywana za pomocą plików cookie zapisanych w przeglądarce użytkownika w momencie, gdy odwiedza on witrynę reklamodawcy. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych. Zawierają one wyłącznie numer identyfikacyjny partnera (Serwisu), anonimowy numer identyfikacyjny odwiedzającego, czas kliknięcia oraz wszelkie dodatkowe dane techniczne zawarte w linku afiliacyjnym. Pliki cookie tracą ważność maksymalnie po 60 dniach.