Opóźnienie w spłacie pożyczki może skutkować rozpoczęciem procedury windykacyjnej. Jeśli mimo działania windykatorów pożyczkodawca wciąż nie ureguluje zadłużenia, sprawa może trafić na sądową wokandę. Efektem takie stanu rzeczy często bywa zajęcie komornicze. Dziś podpowiemy jakie ruchomości i nieruchomości może zająć komornik oraz ile zabierze z wynagrodzenia spóźnialskiego pożyczkobiorcy.

Nie spłaciłeś pożyczki? Sprawdź co może zająć komornik

W marcu br. weszły w życie zapisy ustawy antylichwiarskiej. Nowe prawo ograniczyło samowolkę firm pożyczkowych, określając limity kosztów okołopożyczkowych.

Zgodnie z jej zapisami maksymalna wysokość kosztów pozaodsetkowych może wynosić obecnie 25% kwoty pożyczki oraz dodatkowe 30% w skali roku.
Zapisy ustawy określiły także maksymalne koszty związane z nieterminową spłatą pożyczki. Mogą one wynosić obecnie nie więcej niż 6-krotność stopy lombardowej NBP czyli 15% w skali roku.

Co to oznacza?

Taka sytuacja spowodowała, że pożyczkodawcy przestali zarabiać na monitach, które przed wprowadzeniem w życie nowych przepisów masowo wysyłali spóźnionym pożyczkobiorcom. Monit, czyli listowne, SMS-owe lub telefoniczne przypomnienie o konieczności uregulowania zaległej płatności mógł kosztować pożyczkobiorcę od kilku do kilkudziesięciu złotych!

Opłaty za monity były więc 1 z głównych źródeł dochodu firm pożyczkowych. Kiedy nowa ustawa ograniczyła takie koszty, pożyczkodawcy zaczęli zdecydowanie szybciej oddawać sprawy do e-Sądu. Zwłaszcza, że pozew do e-Sądu można wnieść przez internet, dzięki czemu firma pożyczkowa oszczędza sporo czasu i pieniędzy.

Efektem postępowania w e-Sądzie może być zajęcie komornicze wynagrodzenia, ruchomości lub nieruchomości oraz blokada rachunku bankowego.

Co może zająć komornik?

Komornik ma prawo zająć wynagrodzenie, ruchomości (np. auto lub inne wartościowe przedmioty) i nieruchomości dłużnika. Co ważne, może zająć przedmiot także wtedy, gdy jesteś jedynie jest współwłaścicielem.

Może także zablokować konto bankowe, uniemożliwiając realizację jakichkolwiek operacji.

Komornik a konta bankowe

Komornik może zająć konto bankowe każdego rodzaju (również konto oszczędnościowe) bez względu na ich przeznaczenie czy walutę. Jedynym rachunkiem, którego komornik zająć nie może jest rachunek powierniczy. Nie wszyscy wiedzą jednak, że istnieje kwota wolna od zajęcia.

Czym jest kwota wolna od zajęcia?

Kwota wolna od zajęcia jest to kwota, którą zadłużony pożyczkobiorca może swobodnie dysponować. Uwaga: kwota ta stanowi sumę wszystkich środków na rachunkach dłużnika (oprócz rachunku powierniczego). Jest to limit jednorazowy, nieodnawialny i niezależny od ilości zawartych z bankami umów.

Jeszcze niedawno wolne od zajęcia komorniczego były środki do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, czyli około 12 tys zł. Obecnie limit ten wygląda nieco inaczej.

Od 8 września br. limit wolnej od zajęcia kwoty ustalany jest miesięcznie. Wolne od zajęcia są środki do wysokości 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do końca 2016 roku będzie to 1387,50 zł miesięcznie (75 proc. z 1850 zł płacy minimalnej), od 01.2017 – 1500 zł.

Jaką część wynagrodzenia może zająć komornik?

Jeśli pracujesz w oparciu o umowę o pracę, komornik może zająć połowę Twojej pensji. Wolna od zajęcia jest kwota minimalnego wynagrodzenia, która w tym roku wynosi 1850 zł brutto,natomiast od 1 stycznia 2017 roku będzie wynosić 2000 zł brutto (1459 zł netto).

Jeśli pracujesz w oparciu o umowę cywilnoprawną (umowę o dzieło lub umowę zlecenie) komornik może zająć całość Twojej pensji. Wg prawa dochody z takiego źródła nie są bowiem traktowane jako wynagrodzenie za pracę. Jeśli pieniądze z umowy cywilnoprawnej są jedynym źródłem Twojego utrzymania, a umowa jest regularnie przedłużana komornik potraktuje je zapewne tak, jak umowę o pracę, zabierając jedynie połowę wynagrodzenia.

Emerytura i renta a komornik

Zgodnie z prawem renty i emerytury podlegają zajęciu w wysokości 25 procent. Wolne od egzekucji są kwoty odpowiadające 50 procentom najniższej emerytury lub renty, w zależności od rodzaju pobieranego świadczenia.

Od 1 marca br. do końca lutego 2017 r. najniższa emerytura  i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wynosi 882,56 zł. Kwotą wolną od zajęcia będzie więc jej połowa, czyli w tym przypadku 441, 28 zł. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi obecnie 676,75 zł. W przypadku takiego świadczenia kwotą wolną od zajęcia będzie 338,37 zł.

Czego nie może zająć komornik?

Komornik nie może zająć świadczeń alimentacyjnych, pieniędzy z pomocy społecznej, środków pochodzących ze stypendium na cele specjalne oraz środków z programu Rodzina500+. Nie może zająć również ruchomości, które służą Ci do wykonywania obowiązków zawodowych (np. sprzętu komputerowego) i sprzętu rehabilitacyjnego.

Chcesz kredyt z komornikem?

Hodnocení kategorie 4.5
Nie spłaciłeś pożyczki? Sprawdź co może zająć komornik Oceny odwiedzających 4.2/5 z 4952 głosów.

Szybka pożyczka Creditronreklama

Niezawodne Pożyczki

200000
Kwota 1 000 zł - 200 000 zł
RRSO 4,99 %
Okres 6 do 120 miesięcy
200000
Kwota 1 000 zł - 200 000 zł
RRSO 9,99 %
Okres 6 - 120 miesięcy
1000
Kwota 100 zł - 1 000 zł
RRSO 20 %
Okres 0
3000
Kwota 500 zł - 3 000 zł
RRSO 0 %
Okres 1 - 31 dni
4000
Kwota 500 zł - 4 000 zł
RRSO 10 %
Okres 1 – 30 dni
3000
Kwota 500 zł - 3 000 zł
RRSO 10 %
Okres 30 - 120 dni