Które instrumenty charakteryzują się mniejszą ekspozycją na ryzyko? Jedną z opcji są obligacje skarbowe. Ten rodzaj inwestycji najczęściej wybierają osoby, które chcą ograniczać ryzykowne posunięcia rynkowe i mają awersję do zbyt spekulacyjnego podejścia. Jak rozpocząć przygodę z obligacjami? Sprawdź!

Jak inwestować w obligacje? 5 porad

1. Dywersyfikacja

Chcąc budować dość bezpieczny i w miarę przewidywalny portfel, postaw na dywersyfikację. Przykładowym rozwiązaniem jest wybór obligacji i akcji. Obligacje są bowiem obarczone mniejszym ryzykiem, akcje większym. Dobranie takich równoważących się elementów sprawi, że Twoje inwestycje będą zdywersyfikowane, co pozwoli lepiej zarządzać nieprzewidywalnymi sytuacjami i ryzykiem.

Oczywiście żaden instrument nie jest wolny w 100% od zawirowań rynkowych, jednak dzięki podzieleniu portfela masz większą szansę na to, że ochronisz swoje środki. Przykładowo niekorzystny wynik na akcjach zostanie w danym roku „uzupełniony” oprocentowaniem i zyskami kapitałowymi z obligacji. Kluczem do dywersyfikacji jest zatem niska korelacja stóp zwrotu z poszczególnych aktywów.

2. Wzoruj się na indeksach giełdowych

Jak stworzyć portfel, który jest zbalansowany i wykazuje optymalną stopę zwrotu? Najlepiej włączając do niego nie tylko obligacje, ale także wspominane wcześniej akcje. Dobrym rozwiązaniem jest wzorowanie się na składzie portfela indeksu giełdowego, który wskazuje, jak działa giełda. Przykładem może być więc odtworzenie składu zbliżonego do WIG lub WIG20 (rynek polski) lub takich klasyków jak S&P 500 (rynek amerykański) lub DAX (rynek niemiecki).

Wybierz najlepsze spółki, które mają największy udział w danym indeksie i zbilansuj je obligacjami. To dobry sposób na rozłożenie ryzyka.

3. Tolerancja na ryzyko

Chcąc inwestować w obligacje, pamiętaj o swojej indywidualnej tolerancji na ryzyko. Jeśli jest ona mała, koniecznie zwiększ udział obligacji w swoim portfelu, zmniejsz natomiast udział akcji. Oczywiście wpłynie to na stopę zwrotu, która będzie mniejsza, ale przy okazji to działanie uchroni Cię przed nadmierną ekspozycją na dodatkowe ryzyko. W obligacjach ryzyko to zasadniczo tylko sytuacja niewypłacalności emitenta – w akcjach dochodzi do tego cała gama tzw. ryzyk rezydualnych: operacyjnych i biznesowych.

Na początku swojej przygody z inwestycjami koniecznie określ, czy masz większy, czy mniejszy poziom skłonności do ryzyka. Ta wiedza pozwoli Ci lepiej dobrać aktywa do portfela.

4. Wybierz solidnego brokera

Chcąc inwestować w amerykańskie, japońskie czy europejskie obligacje skarbowe, wybierz partnera, który umożliwi Ci działanie w najbardziej optymalny sposób. Możesz inwestować w obligacje bezpośrednio – kupując je od państwa – lub pośrednio, poprzez zawieranie kontaktów pochodnych których instrumentem bazowym są właśnie obligacje. 

Przykładem tej drugiej opcji jest oferta Ava Trade, która obejmuje transakcje bez dodatkowych prowizji, konkurencyjne spready, a także dostęp do optymalnej dźwigni finansowej. Wybieraj transakcje długie lub krótkie i ciesz się możliwością obrotu globalnymi indeksami.

Pamiętaj, że dźwignia finansowa może być mieczem obusiecznym. Z jednej strony daje ekspozycję na niespotykane zwroty, z drugiej może przyczynić się do bardzo wysokich strat. Dobrze jest poznać mechanizm działania tego rodzaju inwestycji, żeby móc świadomie w nich uczestniczyć.

5. Zdecyduj, które obligacje wybierasz

W szerokiej gamie instrumentów skarbowych można wybierać do woli. Przykładowo w ofercie brokera AvaTrade znajdziesz m.in. CFD na 5-letnie obligacje amerykańskie (T-Notes), bardzo popularne 10-letnie obligacje amerykańskie (T-Notes), 30-letnie obligacje amerykańskie (T-Bonds), Euroobligacje, a nawet japońskie obligacje skarbowe.

Jeśli chcesz zacząć inwestować – dołącz do otwartej społeczności Ava Trade! Czeka tam na Ciebie nie tylko mnóstwo darmowej wiedzy, ale także wiele praktycznych narzędzi – np. możliwość skorzystania z konta demonstracyjnego.

Powyższa informacja stanowi publikację handlową i jest upowszechniania w celu promocji usług świadczonych przez Ava Trade EU Ltd.

Hodnocení kategorie 4.5
Jak inwestować w obligacje? 5 porad Oceny odwiedzających 4.2/5 z 5 głosów.

Szybka pożyczka Creditronreklama