Faktura jest jednym z najczęściej wykorzystywanych przez przedsiębiorców dokumentów. Jakie informacje powinna zawierać? Sprawdźmy.

Co powinna zawierać faktura

Faktura to dokument, który potwierdza transakcję, polegającą na sprzedaży usług lub towarów i zawiera szczegółowe dane na jej temat: informacje o stronach i przedmiocie transakcji, kwocie należności czy terminach rozliczeń. Faktura może przybierać formę elektroniczną lub papierową. Jej wystawienie i przekazanie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, a jej otrzymanie warunkuje możliwość odliczenia podatku naliczonego.

Wystawca i odbiorca faktury

Wystawcą faktury może być wyłącznie przedsiębiorca. Jej odbiorcą — firma albo osoba fizyczna.

Jakie dane musi zawierać faktura?

To, jakie informacje muszą znaleźć się na fakturze, określa Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. o Zgodnie z jej zapisami, dokument powinien zawierać:

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.

Dodatkowe zapisy na fakturze

W przypadku określonych grup przedsiębiorców niezbędne jest umieszczenie na fakturze także dodatkowych elementów.

Przykład. W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika zwolnionego przedmiotowo lub podmiotowo z VAT należy na fakturze wprowadzić:

 • ustawy lub ustawę, na podstawie której podmiot został zwolniony z podatku,
 • przepis dyrektywy, która zwalnia taki typ dostawy towarów lub świadczenia usług od podatku VAT,
 • inną podstawę prawną, która zwalnia podmiot od podatku.

Jeśli konieczność opłacenia podatku podatkowy spoczywa na nabywcy towaru lub usługi, konieczne jest umieszczenie na fakturze określenia „odwrotne obciążenie”.

Faktura uproszczona

Jeśli kwota zakupu towarów lub usług nie przekracza 100 euro lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej, przedsiębiorcy mogą wystawić fakturę uproszczoną. Taki dokument powinien zawierać:

 • datę wystawienia;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub świadczenia usług, o ile taka data różni się od daty wystawienia;
 • kolejny numer, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imię, nazwisko lub nazwę podatnika oraz jego adres;
 • numery, za pomocą których sprzedawca oraz nabywca może być zidentyfikowany dla podatku od towarów i usług;
 • nazwę towaru lub usługi;
 • kwoty rabatów oraz wcześniej otrzymanych należności, jeśli są one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • stawki podatku VAT;
 • kwotę należności ogółem
Hodnocení kategorie 4.5
Co powinna zawierać faktura Oceny odwiedzających 4.2/5 z 26 głosów.

Szybka pożyczka Creditronreklama

Niezawodne Pożyczki