IPF Polska Sp. z o.o.

Pożyczka Hapi pożyczki

 • Pożyczka na dowolny cel
 • Pożyczka do 25 000 zł
 • Możliwość spłaty w maksymalnie 48 miesięcznych ratach

Więcej informacji reklama

Spółka IPF Polska Sp. z o.o.

Siedziba

Adresa: Aleje Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, Polska

Pożyczka jest:

 • Mają nie mniej niż 18 lat
 • Posiadają stałe/regularne źródło dochodu
 • Są obywatelami Polski,
 • Legitymują się ważnym dowodem osobistym oraz numerem PESEL
 • Korzystają z telefonu komórkowego
 • Używają skrzynki mailowej
 • Posiadają własny rachunek bankowy

Pożyczka nie jest:

 • Mają mniej niż 18 lat
 • Nie posiadają stałego/regularnego źródła dochodu
 • Nie są obywatelami Polski
 • Nie legitymują się ważnym dowodem osobistym oraz numerem PESEL
 • Nie korzystają z telefonu komórkowego
 • Nie używają skrzynki mailowej
 • Nie posiadają własnego rachunku bankowego