Najczęściej zadawane pytania Hapi pożyczki

Pożyczka Hapi pożyczki

 • Pożyczka na dowolny cel
 • Pożyczka do 25 000 zł
 • Możliwość spłaty w maksymalnie 48 miesięcznych ratach

Więcej informacji reklama

Najczęściej zadawane pytania Hapi pożyczki

Pytanie Odpowiedź
Czy Hapi Pożyczki oferuje darmowe pożyczki? Nie. Ten pożyczkodawca nie oferuje darmowych pożyczek.
Czy mogę przesunąć termin spłaty raty? Tak. Hapi Pożyczki umożliwia przesunięcie terminu spłaty raty.
Czy mogę starać się o pożyczkę, będąc bezrobotnym? Hapi udziela pożyczek jedynie osobom, które mają źródło/a regularnego dochodu, co przekłada się na płynne spłacanie rat. Jednym z warunków udzielenia pożyczki jest posiadanie udokumentowanego dochodu uzyskiwanego na terytorium Polski z tytułu : umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, własnej działalności gospodarczej, kontraktu, emerytury lub renty stałej.
Kiedy otrzymam pieniądze? Jeśli posiadasz komplet pozytywnych weryfikacji przelew z pożyczką zostanie zrealizowany w ciągu 15 minut.

Pożyczka jest:

 • Mają nie mniej niż 18 lat
 • Posiadają stałe/regularne źródło dochodu
 • Są obywatelami Polski,
 • Legitymują się ważnym dowodem osobistym oraz numerem PESEL
 • Korzystają z telefonu komórkowego
 • Używają skrzynki mailowej
 • Posiadają własny rachunek bankowy

Pożyczka nie jest:

 • Mają mniej niż 18 lat
 • Nie posiadają stałego/regularnego źródła dochodu
 • Nie są obywatelami Polski
 • Nie legitymują się ważnym dowodem osobistym oraz numerem PESEL
 • Nie korzystają z telefonu komórkowego
 • Nie używają skrzynki mailowej
 • Nie posiadają własnego rachunku bankowego