Yes Finance S.A.

Pożyczka Banknot

 • Pożyczka w formie linii odnawialnej pożyczkowej
 • Możliwość pożyczenia od 500 do 5 000 zł
 • Okres spłaty do 4 miesięcy

Darmowa pożyczka Creditronreklama

Spółka Yes Finance S.A.

Siedziba

Adresa: Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa, Polska

Pożyczka jest:

 • Mają nie mniej niż 18 i nie więcej niż 70 lat
 • Posiadają miejsce zameldowania na terytorium Polski oraz polskie obywatelstwo
 • Posiadają rachunek bankowy (firma nie akceptuje rachunków w SKOK) oraz są jego jedynymi właścicielami
 • Nie posiadają zaległości w bazach danych Biura Informacji Kredytowej oraz Biur Informacji Gospodarczej

Pożyczka nie jest:

 • Mają mniej niż 18 i więcej niż 70 lat
 • Nie posiadają miejsca zameldowania na terytorium Polski oraz polskiego obywatelstwa
 • Nie posiadają rachunku bankowego (firma nie akceptuje rachunków w SKOK) lub nie są jego jedynymi właścicielami
 • Posiadają zaległości w bazach danych Biura Informacji Kredytowej oraz Biur Informacji Gospodarczej