TAKTO Finanse sp. z o.o.

Pożyczka Takto Finanse

  • Pożyczka do 10 000 PLN
  • Spłaty 6 - 36 mies.
  • Odsetki od 10 %

Szybka pożyczka Creditronreklama

Spółka TAKTO Finanse sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych jest TAKTO Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 58- 68 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy pod nr KRS 0000595762, o kapitale zakładowym 1 100 000,00 PLN w całości wpłaconym, NIP 8951852770, REGON 020114060.

Siedziba

Adresa: Braniborska 58, 53-680 Wrocław, Polska

Pożyczka jest:

  • Mają od od 18 do 75 lat
  • Posiadają stały, udokumentowany dochód w minimalnej wysokości 500 zł
  • Posiadają dowód osobisty, numer telefonu komórkowego oraz własne konto bankowe

Pożyczka nie jest:

  • Mają mniej niż 18 lub więcej niż 75 lat
  • Nie posiadają stałego, udokumentowanego dochodu lub jest on niższy niż 500 zł miesięcznie
  • Nie posiadają dowodu osobistego, numeru telefonu komórkowego lub własnego konta bankowego