SMS Kredyt Sp. z o.o.

Pożyczka Payto

 • Pożyczka ratalna na dowolny cel
 • Pożyczka do 1 000 do 5 000 zł
 • Możliwość spłaty w ciągu 3 - 30 miesięcy

Szybka pożyczka Creditronreklama

Spółka SMS Kredyt Sp. z o.o.

Pożyczkodawcą jest SMS Kredyt Sp. z o. o. (dawniej SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt Sp.j.) siedzibą we Wrocławiu, (50-125) Wrocław, ul. Św. Mikołaja 8-11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515121, posiadająca nr NIP: 8971731029 oraz nr REGON 020558301, reprezentowana przez wspólnika: SMS Kredyt Sp. z o. o. (dawniej SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt Sp.j.) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 8-11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000415423 

Siedziba

Adresa: Świdnicka 13, Wrocław, Polska

Pożyczka jest:

 • Mają co najmniej 25 lat i nie więcej niż 80 lat
 • Posiadają nr PESEL
 • Nie figurują w rejestrach dłużników
 • Posiadają stały adres zamieszkania w Polsce
 • Posiadają udokumentowany stały dochód

Pożyczka nie jest:

 • Mają mniej niż 25 lat lub więcej niż 80
 • Nie posiadają nr PESEL
 • Figurują w rejestrach dłużników
 • Nie posiadają stałego adresu zamieszkania w Polsce
 • Nie posiadają udokumentowanego stałego dochodu