Mała Pożyczka Sp. z o.o.

Pożyczka Modna Pożyczka

 • Szybka pożyczka od 200 do 2 000 zł
 • Możliwość spłaty w ciągu maksymalnie 30 dni

Szybka pożyczka Creditronreklama

Spółka Mała Pożyczka Sp. z o.o.

Siedziba

Adresa: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 15-888 Białystok, Polska

Pożyczka jest:

 • Mają minimum 21 lat, jednak nie więcej niż 73 lata
 • Są obywatelami Polski, mieszkającymi na jej terenie
 • Nie są wpisane do rejestrów dłużników KRD oraz ERIF
 • Posiadają stałe dochody
 • Nie posiadają nieuregulowanych zobowiązań w innych instytucjach pożyczkowych

Pożyczka nie jest:

 • Mają mniej niż 21 lat lub więcej niż 73 lata
 • Nie są obywatelami Polski lub nie mieszkają na jej terenie
 • Nie posiadają stałych dochodów
 • Są wpisane do rejestrów dłużników KRD oraz ERIF
 • Posiadają nieuregulowane zobowiązania w innych instytucjach pożyczkowych