Najczęściej zadawane pytania Bank Millenium

Pożyczka Bank Millenium

 • Kredyt gotówkowy od 500 do 120 000 zł
 • Okres spłaty od 3 do 108 miesięcy

Szybka pożyczka Creditronreklama

Najczęściej zadawane pytania Bank Millenium

Pytanie Odpowiedź
Czy w Bank Millenium mogę skorzystać z wakacji kredytowych? Tak. Z wakacji kredytowych będziesz mógł skorzystać po terminowej spłacie pierwszych 6 rat.
Czy mogę zwiększyć kwotę kredytu już po jego otrzymaniu? Tak. Jeśli pojawią się nowe potrzeby już następnego dnia po udzieleniu kredytu możesz zawnioskować o dodatkowe środki.
Czy mogę zaciągnąć kredyt przez internet? Osoby, które posiadają rachunek osobisty w Bank Millenium mogą zaciągnąć kredyt gotówkowy przez internet. Wystarczy, że zalogują się do systemu bankowości elektronicznej i wypełnią prosty formularz on-line.

Pożyczka jest:

 • Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
 • Są rezydentami, czyli posiadają miejsce zamieszkania w Polsce
 • Posiadają obywatelstwo polskie
 • Posiadają stałe dochody osiągane ze źródeł zaakceptowanych przez bank, które nie są obciążone tytułami wykonawczymi
 • Nie złożyły wniosku o ogłoszenie upadłości, nie toczy się przeciwko nim postępowanie upadłościowe oraz nie została ogłoszona ich upadłość konsumencka

Pożyczka nie jest:

 • Nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Nie są rezydentami, czyli nie posiadają miejsce zamieszkania w Polsce
 • Nie posiadają obywatelstwa polskiego
 • Nnie posiadają stałych dochodów osiąganych ze źródeł zaakceptowanych przez bank lub ich dochody są obciążone tytułami wykonawczymi
 • Złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości, toczy się przeciwko nim postępowanie upadłościowe * oraz została ogłoszona ich upadłość konsumencka