Companier Sp. z o.o.

Pożyczka DoPożyczka

 • Pożyczka na dowolny cel
 • Pożyczka od 100 d 6000 zł
 • Możliwość spłaty w ratach
 • Pierwsza darmowa pożyczka 2 000 zł na 2 miesiące

Darmowa pożyczka Creditronreklama

Spółka Companier Sp. z o.o.

Siedziba

Adresa: Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa, Polska

Pożyczka jest:

 • Posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
 • Posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również numer ewidencyjny PESEL
 • Są w wieku od 20 do 70 lat
 • Posiadają rachunek bankowy prowadzony przez bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Nie zostały wpisane do jakiejkolwiek bazy niesolidnych dłużników

Pożyczka nie jest:

 • Nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Nie posiadają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również nie posiadają numeru PESE
 • Mają mniej niż 20 lub więcej niż 70 lat
 • Nie posiadają rachunku bankowego, prowadzoneg przez bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zostały wpisane do jakiejkolwiek bazy niesolidnych dłużników