Najczęściej zadawane pytania Citi Handlowy kredyt

Pożyczka Citi Handlowy kredyt

  • Pożyczka na dowolny cel
  • Maksymalna kwota to 150 000 PLN
  • Decyzja o przyznaniu pożyczki nawet w 24h!
  • Okres kredytowania nawet do 84 miesięcy

Szybka pożyczka Creditronreklama

Najczęściej zadawane pytania Citi Handlowy kredyt

Pytanie Odpowiedź
Ile wynosi maksymalna kwota Pożyczki Gotówkowej w City Handlowym? Możesz pożyczyć od 1000 PLN do 150 000 PLN. Ostateczna wysokość pożyczki, której Bank będzie mógł Ci udzielić zostanie wyliczona na podstawie Twojej zdolności kredytowej.
Czym jest zdolność kredytowa? Zdolność kredytowa to Twoja zdolność do spłacenia pożyczki w określonym w umowie terminie.
Ile czasu będę mieć na spłacenie Pożyczki Gotówkowej? Pożyczkę Gotówkową możesz spłacić w terminie od 9 do 84 miesięcy.
Chcę złożyć wniosek o przyznanie Pożyczki Gotówkowej. Ile powinien wynosić mój miesięczny dochód? Twój miesięczny dochód nie może być niższy niż 1 500 PLN, jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę lub masz podpisany kontrakt i 3 500 PLN netto jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą.
Czy Bank City Handlowy pobiera opłatę wstępną za złożenie wniosku o przyznanie Pożyczki Gotówkowej? Złożenie wniosku jest bezpłatne. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu pobierana jest opłata przygotowawcza.
Mój wniosek o Pożyczkę Gotówkową został rozpatrzony pozytywnie. Kiedy otrzymam pieniądze? Pieniądze mogą zostać przelane na Twój rachunek bankowy. Czas oczekiwania zależy wówczas od tego, kiedy wpłata zostanie zaksięgowana na Twoim koncie (zazwyczaj jest to 24-48h). Możesz również otrzymać gotówkę w kasie stacjonarnego Oddziału Banku jeszcze tego samego dnia.
W jaki sposób City Handlowy wyliczy wysokość moich rat? Wysokość rat wyliczana jest na podstawie kwoty pożyczki oraz zadeklarowanego czasu jej spłaty. Doradcy Banku z całą pewnością przedstawią Ci indywidualną ofertę, w pełni dostosowaną do Twoich możliwości finansowych.
Czy mogę spłacić Pożyczkę Gotówkową przed czasem? Oczywiście. Bank City Handlowy nie naliczy w takim wypadku żadnych dodatkowych opłat.
W jaki sposób City Handlowy będzie naliczał moje odsetki? Podstawą do naliczania odsetek jest wysokość stopy procentowej określona w umowie, którą Klient zawiera z Bankiem. Odsetki liczone są według zmiennej stopy procentowej. Ustalana jest również wysokość odsetek maksymalnych określona przepisami polskiego prawa. O wszelkich szczegółach poinformuje Cię Doradca Banku.
Co to jest zmienna stopa procentowa? Stopa procentowa to, mówiąc najprościej, cena pieniądza, czyli jego koszt krajowy (ustalany przez Narodowy Bank Polski i Radę Polityki Pieniężnej) oraz cena na rynku międzybankowym. Pożyczka Gotówkowa w City Handlowym jest oprocentowana zmienną stopą procentową. Oznacza to, że wysokość stopy procentowej może zmieniać się w trakcie obowiązywania umowy. Jeśli stopa procentowa wzrośnie, wzrośnie także wysokość odsetek, a tym samym – wysokość raty do spłacenia.
Czy muszę ubezpieczyć swoją Pożyczkę Gotówkową w City Handlowym? Nie jest to wymagane, ale może okazać się bardzo istotnym zabezpieczeniem jeżeli utracisz zdolność do terminowej spłaty zadłużenia z powodu wystąpienia zdarzeń losowych. Ubezpieczenie może obejmować: utratę pracy, czasową niezdolność do pracy oraz pobyt w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku. Wysokość składki ubezpieczeniowej waha się w przedziale 1,6-4,1% całkowitej kwoty pożyczki i zależy od wariantu ochrony, jaki wybierze Klient.

Pożyczka jest:

  • Dla osób, które ukończyły 21 lat
  • Dla osób z potwierdzonym miesięcznym dochodem przekraczającym 1 500 PLN netto (w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę lub na podstawie kontraktu)
  • Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą z potwierdzonym miesięcznym dochodem przekraczającym 3 500 PLN netto

Pożyczka nie jest:

  • Dla osób, które nie ukończyły 21 lat
  • Dla osób z miesięcznym dochodem poniżej 1 500 PLN netto (w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę lub na podstawie kontraktu)
  • Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą z miesięcznym dochodem poniżej 3 500 PLN netto